Wedy to prastary opis świata i człowieka, 
zawarty w księgach, spisywanych sukcesywnie przez wieki w archaicznej formie sanskrytu,
zwanej językiem wedyjskim. Początkowo były jedynie ustnym przekazem, do którego dostęp mieli nieliczni.
Wiek Wed szacuje się na kilka tysięcy lat, a wyznawcy hinduizmu utrzymują,
że są one wieczne i istniały od zawsze. 

Słowo Weda w tłumaczeniu oznacza wiedzę, mądrość. Wedy głoszą, że każdy całą wiedzę
i odpowiedzi na wszystkie pytania ma w sobie, nie musi niczego szukać na zewnątrz.
Zapomnieliśmy o tym jako ludzkość, a jedyne co musimy zrobić, to wszystko sobie przypomnieć,
odszukać drogę do tej uniwersalnej mądrości, a nade wszystko – 
przypomnieć sobie, kim jesteśmy. 

Vedic Art ma nam to zadanie ułatwić.

Vedic Art nie jest nauką malowania. Jest raczej sztuką życia. 

By wziąć udział w kursie, nie potrzebujesz żadnych zdolności, znajomości technik malarskich
ani wcześniejszego przygotowania. 

Malujesz to, co czujesz, a nie to, co widzisz.  
Poddajesz się całkowicie intuicji, spontanicznie wybierasz kształt i wielkość płótna, kolory farb
i szerokość pędzla. I pozwalasz obrazowi się namalować  

Vedic Art to spotkanie ze sobą na głębokim poziomie. 
Jest metodą dotarcia do swojego wnętrza, do sedna, przebicia się poza kurtynę nieświadomości.
Leży na pograniczu psychologii, duchowości i malarstwa. Nie jest terapią, ale 
ma na celu poprawić jakość życia w każdym jego aspekcie.

Twórcą metody jest szwedzki malarz Curt Källman (1938–2010). Jako artysta szukał sposobu,
by w pełni wyrazić siebie. Studia plastyczne zdawały się wręcz bardziej ograniczać niż pomagać
w znalezieniu własnego niepowtarzalnego stylu ekspresji. Balast narzuconych przekonań i oczekiwań
skierował Curta na ścieżkę poszukiwań duchowych i medytacji transcendentalnej.
Zaowocowało to znajomością z mistrzem Maharashim (zwanym również guru Beatlesów).
Maharashi zapoznał Curta z siedemnastoma, stanowiącymi esencję życiowej mądrości,
wedyjskimi zasadami-kluczami, a następnie zainspirował go do stworzenia nowej, bazującej
na sztukach plastycznych, metody rozwoju świadomości, która zasady te uwzględniałaby
w procesie twórczym. Miałoby to swoje odzwierciedlenie w zharmonizowanym i coraz bardziej
spełnionym życiu, analogicznie do powstającego dzieła na papierze bądź płótnie.

Metoda miała swój oficjalny początek w Szwecji w 1988 roku, a do Polski dotarła 16 lat później (2004).
Dziś mamy już ponad 100 rodzimych rekomendowanych nauczycieli, jak również licznych absolwentów kursu Vedic Art,
którzy dzięki tej metodzie przedefiniowali swoje zdrowie, finanse czy związki.
Poczucie spełnienia to często powtarzające się sformułowanie
w relacjach uczestników warsztatów.

albo

masz po prostu ochotę inaczej niż zwykle spędzić wolny czas,
 poznać nowych ludzi, próbując swoich sił jako malarz, i oddać się radosnej twórczości 
w przyjaznej atmosferze wolności, akceptacji i braku oceny.

Zmiany w psychice następują na subtelnym poziomie i w pierwszej chwili
możesz nawet ich nie dostrzec, ale ma to przełożenie na życie w taki sposób, że bardzo często
absolwenci kursu doświadczają w krótkim czasie po warsztacie kluczowych zmian,
takich jak przeprowadzka, nowy partner, ślub, długo odkładane rozstanie,
zniknięcie jakiejś dolegliwości czy przewlekłej choroby, zmiana pracy itp.